Aktualności

Kwaterowanie na rok akademicki 2022/2023.

Informujemy, że kwaterowanie mieszkańców na rok akademicki 2022/2023 odbędzie się w dniach 26.09.-03.10. Osoby, które będą chciały wprowadzić się w dniach 01.-02.10. (sobota i niedziela) proszone są o wcześniejsze poinformowanie o tym mailowo administracji swojego akademika.

WAŻNE / IMPORTANT

U W A G A   ! ! !
W  dniu  2 i 16 września  2022 w  godz. 8:00  do  14:00
będzie  przeprowadzona D E Z Y N S E K C J A wszystkich  akademików.
Wszyscy mieszkańcy do  godz. 8:00  muszą  b e z w z g l ę d n i e
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !
 
Przed     D E Z Y N S E K C J Ą    należy :

Pzrypomnienie o obowiązkowej opłacie rezerwacyjnej.

Przypomnienie!
Umowa na nowy rok akademicki bez wpłaconych 100,00 zl (numer konta podany w umowie) jest nieważna. Termin upływa 30.06.2022r.
Reminder!
The contract for the new academic year without the paid PLN 100,00 (account number provided in the contract) is invalid. The deadline is June 30, 2022.

Nowe cennik za zakwaterowanie w Domach Studenckich PP

Informuję, ze w dniu 27 maja 2022 ukazało sie Zarządzenie nr 25 Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich Politechniki Poznanskiej.
Treść Zarządzenia w załączonym pliku.

Pilne usunięcie samochodow z parkingu przy budynku WTCh.

Prosimy mieszkańców Domów Studenckich parkujących swoje samochody na parkingu przy budynku WTCh przy ul. Berdychowo (pod ścianą) o pilne przestawienie zaparkowanych pojazdów. Trwa remont parkingu, dlatego pozostawienie samochodów w tym miejscu grozi ich uszkodzeniem.