Informacje dotyczące zakwaterowań

Uprawnionymi do ubiegania się o miejsce w domu studenckim są studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Politechniki Poznańskiej.
Wnioski należy składać w Zintegrowanym Centrum Obsługi PP, ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem) w terminach:

 1. do 11 czerwca 2018 r. - dla wszystkich aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2018/2019 oraz doktorantów;
 2. do 17 sierpnia 2018 r. - dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów.

Student po otrzymaniu przydziału miejsca w Domu Studenckim jest zobowiązany do podpisania tzw. Umowy Warunkowej bezpośrednio z Kierownikiem Domu Studenckiego w terminach:

 1. CKMDS dokonuje przydziału miejsc w domach studenckich w terminach:
  • dla wszystkich aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2018/2019 oraz doktorantów - do dnia 15.06.2018 r.
  • dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów - do dnia 22.08.2018 r.
 1. CKMDS przekazuje listę przyznanych miejsc Kierownikowi Osiedla Studenckiego w terminie 2 dni po wydaniu decyzji oraz publikuje ją na stronie internetowej Uczelni.
 2. Student otrzymujący przydział miejsca w domu studenckim zobowiązany jest do podpisania tzw. Umowy Warunkowej w terminach:
  • dla wszystkich aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2018/2019 oraz doktorantów - do dnia 29.06.2018 r.
  • dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów - do dnia 31.08.2018 r.
 1. Przydział miejsca jest wiążący tylko po podpisaniu Umowy Warunkowej, w wyżej wyznaczonym terminie.
 2. Kierownik Osiedla Studenckiego przekazuje CKMDS listy osób, z którymi podpisano umowy warunkowe odpowiednio do dnia 04.07.2018 r. i 05.09.2018 r.
  Dokumenty, które należy wypełnić przed zakwaterowaniem.

Student, który otrzymał przydział miejsca, a nie podpisał Umowy Warunkowej w wyznaczonym terminie zostaje skreślony z listy przydzielonych miejsc. Może on w dalszym ciągu ubiegać się o miejsce (od 01.09.2018r) u Kierowników Domów Studenckich pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Inne osoby są przyjmowane wyłącznie wtedy, gdy Dom Studencki dysponuje wolnymi miejscami, niewykorzystanymi przez studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Poznańskiej. Przed kwaterowaniem należy wypełnić kwestionariusz i przesłać do wybranego domu studenckiego.
Po przydzieleniu miejsca nowy rok akademicki 2018/2019 należy podpisać umowę (w 2 egzemplarzach) wraz z kwestionariuszem (1 egz.) oraz wpłacić kaucję rezerwacyjną w kwocie 100,00 zł na konto bankowe danego Domu Studenckiego.
W celu usprawnienia kwaterowania prosi się o wypełnienie (formularz aktywny) i wydrukowanie warunkowej wraz z kwestionariuszem oraz dostarczenie 2 zdjęc legitymacyjnych (3x4) w momencie podpisywania umowy.
Wypełnione i podpisane umowy wraz kwestionariuszem i kserokopią wpłaty oraz zdjęciem , studenci przyjęci na pierwszy rok studiów, mogą przesłać pocztą tradycyjną na adres akademika lub e-mailem na adres kierownika Domu Studenckiego.

Przy kwaterowaniu obowiązuje:

 • opłata za pierwszy miesiąc zakwaterowania
 • wpłata drugiej kaucji (równa się jednej opłacie miesięcznej) pomniejszona o kaucję rezerwacyjną
 • dowód osobisty
 • legitymacja studencka