Aktualności DS4

DEZYNSEKCJA - PILNE

   
                     W DNIACH  05.07.19r. i 13.07.19r.  PRZEPROWADZONA ZOSTANIE DEZYNSEKCJA CAŁEGO BUDYNKU.
                    OD GODZ.8.00  DO 16.00 OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEBYWANIA W AKADEMIKU

KWATEROWANIE!

Kwaterowanie mieszkańców na nowy rok akademicki 2019/2020
odbywać się będzie w poniższych terminach:
 
czwarterk       26.09.19     9.00 - 15.00
piątek             27.09.19     9.00 - 15.00
niedziela       29.09.19    11.00 - 16.00
poniedziałek 30.09.19      9.00 -15.00
wtorek           01.10.19      9.00- 15.00
środa             02.10.19      9.00-15.00

Podpisywanie umowy warunkowej

 Zgodnie z przydziałem miejsc od 18 czerwca do 28 czerwca w godzinach 8.00 - 14.00
 odbyewać się będzie podpisywanie umów warunkowych i rezerwacja miejsc na rok 2019/2020
 
Przy podpisywaniu umowy warunkowej należy dostarczyć :
- umowa - 2 egzemplarze - wypełnione komputerowo i wydrukowane
- kwestionariusz - 1 egzemplarz - wypełniony komputerowo
- 2 zdjęcia
- dow. wpłaty na kwotę 100 zł./ opłata rezerwacyjna/