DS6

Dom Studencki 6

ul. Św. Rocha 11B, 61-139 Poznań

Barbara Sulikowska: tel. 61 6652590, faks 61 6652579

Portiernia: tel. 61 6652578