DS5

Dom Studencki 5

Dom Studencki nr 5 
Adres ul. św. Rocha 11A, 61-142 Poznań
e-mail DS-5@put.poznan.pl
Kierownik 
  mgr Ewa Grobelna
tel./faks 61 6652658
e-mail