Strona Główna > Dom Studencki nr 6

 


Adres: ul. św. Rocha 11B, 61-142 Poznań
e-mail: DS-6@put.poznan.pl
   
Pracownik administracji:
  Barbara Sulikowska
faks: 61 6652590
tel.: 61 6652579
 
 
Portiernia:
tel. 61 6652578
   
Numer konta bankowego:
PKO BP SA III Oddział Centrum w Poznaniu
DS nr 6 Pol.Poz.ul. Św. Rocha 11B, 61-142 Poznań
89 1020 4027 0000 1802 0049 8956