Strona Główna > Dom Studencki nr 5


 

 Adres: ul. św. Rocha 11A, 61-142 Poznań
e-mail: DS-5@put.poznan.pl
   
Kierownik:
  mgr Ewa Grobelna
tel./faks: 61 6652658
e-mail: Ewa.Grobelna@put.poznan.pl
   
Pracownicy administracji:
  Anna Konopa
tel.: 61 6652558
 


Portiernia:

tel. 61 6652594
   

Numer konta bankowego:
PKO BP SA III Oddział Centrum w Poznaniu
DS nr 5 Pol.Poz., ul. Św. Rocha 11A, 61-142 Poznań
41 1020 4027 0000 1402 0049 8949