Strona Główna > Aktualności

Aktualności

UWAGA

Pismo Prorektora ds. kształcenia Politechniki Poznańskiej dr hab. Jacka Goca, prof. nadzw. sprawie - trybu przydziału miejsc w domach studenckich PP

Uprawnionymi do ubiegania się o miejsce w domu studenckim są studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Politechniki Poznańskiej.

Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim Politechniki Poznańskiej. Student może ubiegać się również o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni małżonka i dziecka. Na kompletny wniosek składa się:

Wnioski należy składać w Zintegrowanym Centrum Obsługi PP, ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem) w terminach:
 1. do 12 czerwca 2017 r. - dla wszystkich aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2017/2018 oraz doktorantów;
 2. do 16 sierpnia 2017 r. - dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów.
Student po otrzymaniu przydziału miejsca w Domu Studenckim jest zobowiązany do podpisania tzw. Umowy Warunkowej bezpośrednio z Kierownikiem Domu Studenckiego w terminach:
 1. do 30 czerwca 2017 r. - dla wszystkich aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2017/2018 oraz doktorantów;
 2. do 31 sierpnia 2017 r. - dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów.
Dokumenty, które należy wypełnić przed zakwaterowaniem. Student, który otrzymał przydział miejsca, a nie podpisał Umowy Warunkowej w wyznaczonym terminie zostaje skreślony z listy przydzielonych miejsc. Może on w dalszym ciągu ubiegać się o miejsce (od 01.09.2017r) u Kierowników Domów Studenckich pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Inne osoby są przyjmowane wyłącznie wtedy, gdy Dom Studencki dysponuje wolnymi miejscami, niewykorzystanymi przez studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Poznańskiej. Przed kwaterowaniem należy wypełnić kwestionariusz i przesłać do wybranego domu studenckiego.

 

Po przydzieleniu miejsca nowy rok akademicki 2017/2018 należy podpisać umowę (w 2 egzemplarzach) wraz z kwestionariuszem (1 egz.) oraz wpłacić kaucję rezerwacyjną w kwocie 100,00 zł na konto bankowe danego Domu Studenckiego.
W celu usprawnienia kwaterowania prosi się o wypełnienie (formularz aktywny) i wydrukowanie warunkowej wraz z kwestionariuszem oraz dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych (3x4) w momencie podpisywania umowy.
Wypełnione i podpisane umowy wraz kwestionariuszem i kserokopią wpłaty, studenci przyjęci na pierwszy rok studiów, mogą przesłać pocztą tradycyjną na adres akademika lub e-mailem na adres kierownika Domu Studenckiego.
 • DS nr 1, ul. Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań, e-mail: sylwia.andrzejewska@put.poznan.pl
 • DS nr 2, ul. Jana Pawła II 26, 61-131 Poznań, e-mail: ewa.pawlak@put.poznan.pl
 • DS nr 3, ul. Kórnicka 5, 61-132 Poznań: e-mail: hanna.cherian@put.poznan.pl
 • DS nr 4, ul. Kórnicka 3, 61-132 Poznań: e-mail: hanna.cherian@put.poznan.pl
 • DS nr 5, ul. św. Rocha 11A, 61-142 Poznań: e-mail: ewa.grobelna@put.poznan.pl
 • DS nr 6, ul. św. Rocha 11B, 61-142 Poznań: e-mail: ewa.pawlak@put.poznan.pl

Przy kwaterowaniu obowiązuje:
 • opłata za pierwszy miesiąc zakwaterowania
 • wpłata drugiej kaucji (równa się jednej opłacie miesięcznej) pomniejszona o kaucję rezerwacyjną
 • dowód osobisty
 • legitymacja studencka
 • wydruk umowy (w 2 egzemplarzach) wraz z kwestionariuszem (1 egz.)
 
Ostatnia aktualizacja strony: 23.08.2017 | © DST 2005