Strona Główna > Dom Studencki nr 3

 


Adres: ul. Kórnicka 5, 61-132 Poznań
e-mail: DS-3@put.poznan.pl
   
Kierownik:
  Hanna Cherian
tel.: 61 6652626
e-mail: Hanna.Cherian@put.poznan.pl
   
Pracownik administracji:
  mgr inż. Grzegorz Kubiak
tel.: 61 6652759
e-mail: Grzegorz.Kubiak@put.poznan.pl
   
Portiernia:
tel. 61 6652526
   
Numer konta bankowego:
PKO BP SA III Centrum w Poznaniu
DS nr 3 Pol.Poz.ul.Kórnicka 5, 61-132 Poznań
91 1020 4027 0000 1202 0049 8923