Informacje

Najważniejsze informacje dotyczące osiedla studenckiego

Aktualności

Dezynsekcja / disinsection

DEZYNSEKCJA AKADEMIKÓW / DISINSECTION DORMITORIES
U W A G A   ! ! !
W  dniu  14  lipca  2020
w  godz. 8:00  do  16:00
będzie  przeprowadzona 
D E Z Y N S E K C J A   wszystkich  akademików.
Wszyscy mieszkańcy
do  godz. 8:00  muszą  b e z w z g l ę d n i e
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !
 
Przed     D E Z Y N S E K C J Ą    należy :

[PL/ENG] Akademiki w 2020 / Dormitories in 2020

[Historia edycji]
29.05 - utworzenie strony
09.06 - dodanie punktu 3 odnośnie zakwaterowania

Strona zawiera wszystkie aktualne informacje o domach studenckich.
This site has all the current information about the dormitories.
 
Q&A

[PL/ENG] Możliwość ponownego zakwaterowania/possibility of re-accomodation

[PL]
Informujemy o możliwości ponownego zakwaterowania do Domu Studenckiego.
Dotyczy tylko studentów uprzednio zakwaterowanych w DS, którzy zostali skierowani przez Dziekana swojego wydziału i ich powrót na kampus jest uzasadniony odbywaniem zajęć.  
Należy wypełnić wniosek o ponowne zakwaterowanie i podpisać oświadczenie zamieszczone w załącznikach i przekazać je administracji Domu Studenckiego przy zakwaterowaniu. 
 
[ENG]
We hereby inform you about the possibility of returning to the Student House.

[PL/ENG] Odbiór rzeczy bez wykwaterowania / collection of belongings without moving out

[PL]
Studenci, którzy chcieliby odebrać swoje rzeczy z pokoju, bez wykwaterowywania się, mają możliwość zrobienia tego po wypełnieniu poniższego załącznika.
Zaznacza się, że osoba wchodząca do pokoju musi być aktualnym mieszkańcem wskazanego Domu Studenckiego.

[ENG]
Students who would like to collect their belongings from the room without checking out have the opportunity to do so after completing the attachment below.
It is noted that the person entering the room must be the current resident of the indicated Student House.

[PL/ENG] Q&A

Q&A - możliwe pytania i odpowiedzi (english version below) 
P: Jaka jest procedura postępowania dla studentów wykwaterowanych z trzeciego piętra, pionu B w DS4?
Odp: Nie ma możliwości, aby ci studenci wrócili do swoich dawnych pokoi, ponieważ istnieje obowiązek pozostawienia pomieszczeń przeznaczonych dla osób z podejrzeniem choroby COVID 19. Kierownik osiedla studenckiego zastrzega sobie prawo do przekwaterowania studentów do innych pokoi w innych DS. Możliwe jest, iż będą to pokoje o niższym standardzie. 
 

[PL/ENG] Możliwość wykwaterowania się / Possibility of checking out.

Informuję, że od dnia 20.05.2020 roku będzie istniała możliwość wykwaterowania się.
 
Wykwaterowanie, to proces w którym  bierze udział pracownik administracji domu studenckiego i trwa ona w czasie. W związku z czym jednoczasowo możemy wykwaterować określoną liczbę osób.
By uniknąć niepotrzebnych kolejek i nieporozumień, bardzo proszę o umawianie się z administracją Domu Studenckich na określony dzień i godzinę.

Health care for foreign students.

Health care for foreign students.
a) if students are not of Polish origin and are not citizens of a Member State of the European Union and Iceland, Norway, Switzerland and Liechtenstein (EFTA member states) - they may individually conclude voluntary contracts with the NFZ for the use of health services and pay contributions themselves. To conclude such a contract it is necessary to certify from the university that they are students. After choosing a primary care physician they have the same rights as Polish students;

KWATEROWANIE

Kwaterowanie  i  wykwaterowanie  odbywa  się od poniedziałku  do  piątku 
od  godz. 7:00  do  godz. 15:00

Accommodation

Accommodation and check-out takes place during the administration's working hours, i.e. from Monday to Friday from 7:00 am to 15:00 pm.