Zniesienie części dotychczasowych obostrzeń obowiązujących w akademikach. [PL/ENG]

OGŁOSZENIE
 
Od 1.06.2020 r. znosi się część dotychczasowych obostrzeń obowiązujących w akademikach, dotyczących przemieszczania się mieszkańców domów studenckich. Oznacza to, że możliwe będzie:

  1. Opuszczanie Domu Studenckiego na noc.
  2. Wyjechanie z Domu Studenckiego na kilka dni; np. na weekend, do rodziny.

 
Obowiązek noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz stosowania się do pozostałych zasad zapobiegającym zakażeniom Covid-19 nadal obowiązuje.
 
 
 
ANNOUNCEMENT
 
From 1.06.2020, some existing restrictions in student dormitories regarding the movement of its residents have been lifted. This means that it will be possible to:

  1. Leave the Student House for the night.
  2. Leave the Student House for a few days; e.g. for the weekend, for the hometown.

 
The obligation to wear masks, disinfect hands and to adhere to other policies to prevent Covid-19 infections still applies.