Rada Mieszkańców DS2

Rada Mieszkańców 
rada.mieszkancow.ds5[at]gmail.com 
Przewodniczący 
Bolimowski Marcin pok. 206
Zastępca 
Mariusz Świderski pok. 205
Członkowie 
Greutzmacher Karol pok.309
Giermanowski Paweł pok. 206
Kliszewski Daniel pok. 115