Przekształcenie pokoi 3-osobowych w 2-osobowe - nowe stawki.