KONTO BANKOWE:

PKO BP S.A. Oddział 3 w Poznaniu
DS.nr 1 Pol.Poz., ul. Jana Pawla II 28
61-132 Poznań
81-1020-4027-0000-1602-0049-8907