Dezynsekcja 04.08. / Disinsection 04.08.

Dezynsekcja / disinsection
DEZYNSEKCJA AKADEMIKÓW / DISINSECTION DORMITORIES
U W A G A   ! ! !
W  dniu  4 sierpnia  2020
w  godz. 8:00  do  16:00
będzie  przeprowadzona 
D E Z Y N S E K C J A   wszystkich  akademików.
Wszyscy mieszkańcy
do  godz. 8:00  muszą  b e z w z g l ę d n i e
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !
 
Przed     D E Z Y N S E K C J Ą    należy :

  • jedzenie  schować  do  lodówki  lub  szafki  kuchennej
  • pościel  zostawić  na  tapczanie

Po    D E Z Y N S E K C J I   należy :

  • zdjąć  poszewki  z  pościeli  i  wymienić  w  portierni  na  świeże
  • pozmywać  blaty  stołów  i  szafek  oraz  naczynia
  • nie  zmywać  podłogi  do  odwołania

 
ATTENTION!!!
 
On August 4, 2020
at 8:00 to 16:00
will be carried out
DISINSECTION all dormitories.
All habitants
until 8:00 must a b s o l u t e l y
LEAVE THE BUILDING ! ! !
 
Before DISINSECTION:
 
• put food in the fridge or kitchen cabinet
• leave your bedding on the couch
 
After DISINSECTION:
 
• remove pillowcases from bed linen and replace them in the porter's lodge with fresh ones
• wash table tops and cabinets as well as dishes
• Do not wash the floor until further notice