DS1

PODISYWANIE UMÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/21 Signing conditional contracts for the new academic year 2020/21

Podpisywanie umów warunkowych na nowy rok akademicki :
- dla wszystkich aktualnych studentów, którzy otrzymali miejsce w akademiku od 17.06.2020 do 30.06 2020
- dla studentów I roku od 21.09.2020 do 27.09.2020
Skan umowy i kwestionariusz ( do pobrania również w zakładce dokumenty) należy przesłać w w/w terminie na adres ds-1[at]put.poznan.pl lub renata.nazaruk [at] put.poznan.pl

BRAK PRĄDU - LACK OF ENERGY

 
Uprzejmie informuję, że w dniu 8.06.2020 r. od godziny 7.30-13.30 nastąpi przerwa
w dostawie prądu.

 
Za niedogodności bardzo przepraszamy.
 
I would like to kindly inform you that on 08.06.2020 from 7.30-13.30 there will be a power outage.
 
 
We apologize for any inconvenience.

TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DS/ ACCOMMODATION IN DS 2020/21

         Poznań, dnia 27 maja 2020 r. 

[PL]
TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 
 
1. Prorektor ds. kształcenia przesyła Centralnej Komisji ds. Miejsc w Domach Studenckich (CKMDS) informacje o limitach miejsc.
2. CKMDS przyjmuje wnioski studentów o przyznanie miejsc w domach studenckich w terminach: 

[PL/ENG] Możliwość wykwaterowania się / Possibility of checking out.

Informuję, że od dnia 20.05.2020 roku będzie istniała możliwość wykwaterowania się.
 
Wykwaterowanie, to proces w którym  bierze udział pracownik administracji domu studenckiego i trwa ona w czasie. W związku z czym jednoczasowo możemy wykwaterować określoną liczbę osób.
By uniknąć niepotrzebnych kolejek i nieporozumień, bardzo proszę o umawianie się z administracją Domu Studenckich na określony dzień i godzinę.

WAŻNE / IMPORTANT

INFORMUJĘ, ŻE OPŁATY ZA AKADEMIK NALEŻY DOKONAĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA ZA BIEŻACY MIESIĄC.
 
I AM INFORMING THAT THE CHARGES FOR THE DORMITOR SHOULD BE MADE UP TO 10 DAYS OF EACH MONTH FOR THE CURRENT MONTH.

INFORMACJA / INFORMATION

W dniu 23 i 24.10.2019 r. od godz. 9.00 odbędzie się inwentaryzacja
w niektórych pokojach studenckich.


Proszę o zachowanie odpowiedniego porządku w pokojach.
 
On 23 and 24.10.2019 from 9.00 an inventory will take place
in some student rooms.

 
Please, keep the rooms in order.

WAŻNE! / WARNING!!!

Wymiana bielizny pościelowej jest w każdą środę
(od 23.10.19r.) w godz. od 9.00 do 10.00. (parter)

 
Replacement of bed linen is every Wednesday
(from 23.10.19.) at from 9.00 to 10.00. (ground floor)