DS1

Wykwaterowanie i płatności.

Informujemy, że mieszkańcy Domów Studenckich, którzy w związku z przejściem na nauczanie zdalne wyprowadzili się z  akademików, są zobowiązani do uiszczania comiesięcznych opłat za zajmowane miejsce.  Z obowiązku tego zostaną zwolnione tylko te osoby, które formalnie się wykwaterują i zabiorą swoje rzeczy. Chęć wykwaterowania z akademika należy zgłosić w administracji. Osoba wykwaterowana zwalnia tym samym miejsce i chcąc ponownie się zakwaterować, będzie musiała  złożyć nowe podanie o przyznanie miejsca w DS.

Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 -Zarządzenie nr 43 Rektora PP

Ukazało się nowe Zarządzenie (nr 43) a w nim czytamy:
 
"§1
W okresie od 1 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r. wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Politechniki Poznańskiej (PP):
 
5.Ograniczenie zakwaterowania osób w domach studenckich wyłącznie do osób objętych wyjątkiem określonym w § 2 ust. 1 lub po uzyskaniu indywidualnej zgody kierownika Osiedla Studenckiego, jak również zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych
 
§2

NOWY CENNIK / NEW PRICE

Od 01.10.2020 roku obowiązują nowe ceny za pokoje studenckie i gościnne.
From 01/10/2020, new prices for student and guest rooms will apply.

DEZYNSEKCJA AKADEMIKA / DISINSECTION DORMITORY

U W A G A   ! ! !
W  dniu  14  lipca  2020
w  godz. 8:00  do  16:00
będzie  przeprowadzona 
D E Z Y N S E K C J A   całego  akademika.
Wszystkie  osoby  mieszkające  w  DS1
do  godz. 8:00  muszą  b e z w z g l ę d n i e
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !
 
Przed     D E Z Y N S E K C J Ą    należy :

PODISYWANIE UMÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/21 Signing conditional contracts for the new academic year 2020/21

Podpisywanie umów warunkowych na nowy rok akademicki :
- dla wszystkich aktualnych studentów, którzy otrzymali miejsce w akademiku od 17.06.2020 do 30.06 2020
- dla studentów I roku od 21.09.2020 do 27.09.2020
Skan umowy i kwestionariusz ( do pobrania również w zakładce dokumenty) należy przesłać w w/w terminie na adres ds-1[at]put.poznan.pl lub renata.nazaruk [at] put.poznan.pl

BRAK PRĄDU - LACK OF ENERGY

 
Uprzejmie informuję, że w dniu 8.06.2020 r. od godziny 7.30-13.30 nastąpi przerwa
w dostawie prądu.

 
Za niedogodności bardzo przepraszamy.
 
I would like to kindly inform you that on 08.06.2020 from 7.30-13.30 there will be a power outage.
 
 
We apologize for any inconvenience.

TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DS/ ACCOMMODATION IN DS 2020/21

         Poznań, dnia 27 maja 2020 r. 

[PL]
TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 
 
1. Prorektor ds. kształcenia przesyła Centralnej Komisji ds. Miejsc w Domach Studenckich (CKMDS) informacje o limitach miejsc.
2. CKMDS przyjmuje wnioski studentów o przyznanie miejsc w domach studenckich w terminach: