Aktualności DS6

Odpłatność za depozyt.

W związku z wejściem w życie z dniem 03.11.2020r. Zarządzenia nr 64 Rektora PP uprzejmie informuję, że studenci, którzy chcą korzystać z depozytu bezwzględnie muszą wypełnić wniosek depozytowy i wysłać go do końca listopada br. Odpłatnosć za depozyt wynosi 100,00 zł. W przypadku, gdy student wyprowadził się przed 03.11.2020r. odpłatność wynosi 1/30 za każdy dzień listopada przed wejściem w życie Zarządzenia nr 64 + 100,00 zł  za depozyt.

Oświadczenie o pozostawieniu rzeczy w depozycie/Statement on leaving items in the deposit

W związku z Zarządzeniem nr 64 Rektora PP z dnia 3 listopada 2020 roku, informuję, że student w okresie trwania nauki zdalnej ma prawo do pozostawienia swoich rzeczy w pokoju.
By skorzystać z tego zapisu bardzo proszę o wypełnienie i przekazanie do administracji DS poniższego oświadczenia
 
In connection with the Regulation No. 64 of the Rector of PP of November 3, 2020, I would like to inform you that during the period of remote learning, the student has the right to leave his belongings in the room.

Zarządzenie Nr 61 Rektora Politechniki Poznańskiej / Ordinance No. 61 of the Rector of Poznan University of Technology

Zarządzenie Nr 61 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Politechniki Poznańskiej
Ordinance No. 61 of the Rector of Poznan University of Technology of 16 October 2020 on preventing the spread of the SARS-CoV-2 virus among members of the Poznan University of Technology community

KWATEROWANIE 2020/21

KWATEROWANIE 2020/21
Kwaterowanie od pon-pt w godz. 08:00-14:00. W weekendy administracja nieczynna.
 Do zakwaterowania niezbędna jest:
 

  • wpłata kaucji równa opłacie miesięcznej umniejszona o kwotę 100,00zł (kaucja rezerwacyjna)
  • opłata za bieżący m-c
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Oraz wydrukowane i wypełnione oświadczenia do zakwaterowania ( dot. covid-19) dostępne w zakładce "dokumenty".

PODPISYWANIE UMÓW DLA STUDENTÓW I ROKU PP i UAP

Podpisywanie umów dla studentów I roku PP i UAP
W dn.22-27.09.2020.
 
Aby podpisać umowę (drogą mailową) nalezy przesłać skan dokumentów:
barbara.sulikowska [at] put.poznan.pl
 
- umowa warunkowa ( wypełniona komputerowo)
- kwestionariusz ( wypełniony komputerowo)
- dowód wpłaty na kwotę 100 zł ( kaucja rezerwacyjna)
 
Ostaeczny termin podpisywania umów mija w dn. 27.09. 2020. Po tym terminie miejsce przepada.
 
 
Pliki do pobrania w zakładce "dokumenty"