Aktualności DS2

DEZYNSEKCJA / DISINFESTATION 5.07.2019 and 13.07.2019

U W A G A   ! ! !
W  dniach  5  i  13  lipca  2019
w  godz. 8:00  do  16:00
będą  przeprowadzone 
D E Z Y N S E K C J E   całego  akademika.
Wszystkie  osoby  mieszkające  w  DS.-2
do  godz. 8:00  muszą  b e z w z g l ę d n i e
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !
 
 
C A U T I O N   !!!

PODPISYWANIE UMÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 
Zgodnie z przydziałem miejsc od dnia 18 czerwca do dnia 28 czerwca 2019 roku w godzinach 9:00 do 14:00
odbywać się będzie podpisywanie umów warunkowychi rezerwowanie miejsc na rok akademicki 2019/20

Prosimy dostarczyć:

BRAK CIEPŁEJ WODY / NO HOT WATER

FAILURE !!!
On 28.05.2019 to 21:00

NO HOT WATER


 
 
 
A W A R I A  !!!
 
W  dniu  28.05.2019 do  godz.21:00
 
BRAK  CIEPŁEJ  WODY

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019

Szanowni Studenci,
na dzień 26 maja 2019 r. zarządzone są w Rzeczypospolitej Polskiej wybory do Parlamentu Europejskiego.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy możliwe jest tworzenie odrębnego obwodu głosowania (lokalu do głosowania) w domu studenckim. To ważne ułatwienie dla mieszkających tam studentów. Tworzenie obwodów nie następuje jednak automatycznie - potrzebny jest wniosek grupy mieszkańców danego domu studenckiego do rektora uczelni.