Aktualności DS2

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019

Szanowni Studenci,
na dzień 26 maja 2019 r. zarządzone są w Rzeczypospolitej Polskiej wybory do Parlamentu Europejskiego.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy możliwe jest tworzenie odrębnego obwodu głosowania (lokalu do głosowania) w domu studenckim. To ważne ułatwienie dla mieszkających tam studentów. Tworzenie obwodów nie następuje jednak automatycznie - potrzebny jest wniosek grupy mieszkańców danego domu studenckiego do rektora uczelni.

KOMUNIKAT!!!

Uprzejmie proszę o wyrzucanie śmieci (opakowań)
do odpowiednich koszy wyznaczonych do segregacji.

Stanowczo zabraniam wyrzucania nieposegregowanych śmieci do koszy znajdujących się w kuchniach.
 
Nie zastosowanie się do powyższego będę traktował jako ciężkie naruszenie Regulaminu Osiedla Studenckiego
 
Kierownik Osiedla Studenckiego
mgr inż. Zbigniew Jonczyk

BRAK PRĄDU!!!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2018 r. w godzinach 11.00 - 12.00
nastąpi przerwa w dostawie prądu we wszystkich Domach Studenckich!!!
 
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy wszystkich mieszakńców

STATEMENT!!!

All persons accommodated in DS -2
for the academic year 2018/2019
they are asked to write in a legible way
TECHNICAL CARDS ROOM EQUIPMENT
and their return to ADMINISTRATION until 15/10/2018

KOMUNIKAT!

Wszystkie  osoby  zakwaterowane  w  DS 2
na  rok  akademicki  2018 / 2019
proszone  są  o  czytelne  wypełnienie
KART  STANU  TECHNICZNEGO
WYPOSAŻENIA  POKOJU
i  ich  zwrot  do  ADMINISTRACJI  do  dnia 15.10.2018

ACCOMODATION

Accommodation and check-out takes place during the administration's working hours, i.e. from Monday to Friday from 7:00 am to 15:00.
We're also lodging exceptionally on Sunday, 30/09/2018 from 13:00 to hours 17:00

KWATEROWANIE

Kwaterowanie  i  wykwaterowanie  odbywa  się od poniedziałku  do  piątku 
od  godz. 7:00  do  godz. 15:00
Wyjątkowo  kwaterujemy  również w  niedzielę  30.09.2018
od  godz. 13:00  do  godz. 17:00

Akademiki po terminie

Wszyscy aktualni studenci (polacy i obcokrajowcy), którzy  mają  dostęp  do  systemu  eStudent
mogą  złożyć  wniosek  o  akademik  w  systemie,
wydrukować  i  podpisany  dostarczyć  do  ZCO 
w  terminie  do  17.08.  do  godz.13:00
 
Złożone  wnioski  zostaną  rozpatrzone  w miarę wolnych  miejsc  po  rozpatrzeniu  wniosków "pierwszaków".

D E Z Y N S E K C J A

U W A G A   ! ! !
W  dniu  13.07.2018 ( piątek )
w  godz. 8:00  do  16:00
będzie  przeprowadzona  kolejna
D E Z Y N S E K C J A   całego  akademika.
Wszystkie  osoby  mieszkające  w  DS.-2
do  godz. 8:00  muszą
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !

Podpisywanie Umowy Warunkowej

 
Przy podpisywaniu UMOWY WARUNKOWEJ należy dostarczyć:
 

  • umowa warunkowa - 2 egz.  -wypełniona komputerowo
  • kwestionariusz      - 1 egz.  - wypełniony komputerowo
  • potwierdzenie wpłaty - 100 zł KAUCJI REZERWACYJNEJ
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

 
Druki UMOWY WARUNKOWEJ i KWESTIONARIUSZA  w języku polskim i angielskim znajdują sie w zakładce DOKUMENTY