DS6

Wykwaterowanie i płatności.

Informujemy, że mieszkańcy Domów Studenckich, którzy w związku z przejściem na nauczanie zdalne wyprowadzili się z  akademików, są zobowiązani do uiszczania comiesięcznych opłat za zajmowane miejsce.  Z obowiązku tego zostaną zwolnione tylko te osoby, które formalnie się wykwaterują i zabiorą swoje rzeczy. Chęć wykwaterowania z akademika należy zgłosić w administracji. Osoba wykwaterowana zwalnia tym samym miejsce i chcąc ponownie się zakwaterować, będzie musiała  złożyć nowe podanie o przyznanie miejsca w DS.

KWATEROWANIE 2020/21

KWATEROWANIE 2020/21
Kwaterowanie od pon-pt w godz. 08:00-14:00. W weekendy administracja nieczynna.
 Do zakwaterowania niezbędna jest:
 

  • wpłata kaucji równa opłacie miesięcznej umniejszona o kwotę 100,00zł (kaucja rezerwacyjna)
  • opłata za bieżący m-c
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Oraz wydrukowane i wypełnione oświadczenia do zakwaterowania ( dot. covid-19) dostępne w zakładce "dokumenty".

Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 -Zarządzenie nr 43 Rektora PP

Ukazało się nowe Zarządzenie (nr 43) a w nim czytamy:
 
"§1
W okresie od 1 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r. wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Politechniki Poznańskiej (PP):
 
5.Ograniczenie zakwaterowania osób w domach studenckich wyłącznie do osób objętych wyjątkiem określonym w § 2 ust. 1 lub po uzyskaniu indywidualnej zgody kierownika Osiedla Studenckiego, jak również zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych
 
§2

[PL/ENG] Możliwość ponownego zakwaterowania/possibility of re-accomodation

[PL]
Informujemy o możliwości ponownego zakwaterowania do Domu Studenckiego.
Dotyczy tylko studentów uprzednio zakwaterowanych w DS, którzy zostali skierowani przez Dziekana swojego wydziału i ich powrót na kampus jest uzasadniony odbywaniem zajęć.  
Należy wypełnić wniosek o ponowne zakwaterowanie i podpisać oświadczenie zamieszczone w załącznikach i przekazać je administracji Domu Studenckiego przy zakwaterowaniu. 
 
[ENG]
We hereby inform you about the possibility of returning to the Student House.

Dom Studencki 6

ul. Św. Rocha 11B, 61-139 Poznań

Barbara Sulikowska: tel. 61 6652590, faks 61 6652579

Portiernia: tel. 61 6652578