DS5

Oświadczenie o pozostawieniu rzeczy w depozycie/Statement on leaving items in the deposit

W związku z Zarządzeniem nr 64 Rektora PP z dnia 3 listopada 2020 roku, informuję, że student w okresie trwania nauki zdalnej ma prawo do pozostawienia swoich rzeczy w pokoju.
By skorzystać z tego zapisu bardzo proszę o wypełnienie i przekazanie do administracji DS poniższego oświadczenia
 
In connection with the Regulation No. 64 of the Rector of PP of November 3, 2020, I would like to inform you that during the period of remote learning, the student has the right to leave his belongings in the room.

D E Z Y N S E K C J A I D E Z Y N F E K C J A 06.11. / CORONAVIRUS DISINFECTION AND DISINSECTION 06.11.

Z uwagi na znaczny wzrost liczby zachorowań na Koronawirusa oraz przewidywane dalsze zaostrzenia Sanepidu, postanowiłem przeprowadzić we wszystkich pokojach Osiedla Studenckiego zabieg dezynsekcji i dezynfekcji.
Termin wyboru tych zabiegów jest podyktowany koniecznością dbania o Wasze życie i zdrowie.
Dla takich zabiegów (w sytuacji mieszkańców DS)  w chwili obecnej nie ma dobrych terminów. Rozumiem Wasze niezadowolenie.
To z  całą pewnością dezorganizuje Wam życie kampusowe oraz proces nauki zdalnej.

Wykwaterowanie i płatności.

Informujemy, że mieszkańcy Domów Studenckich, którzy w związku z przejściem na nauczanie zdalne wyprowadzili się z  akademików, są zobowiązani do uiszczania comiesięcznych opłat za zajmowane miejsce.  Z obowiązku tego zostaną zwolnione tylko te osoby, które formalnie się wykwaterują i zabiorą swoje rzeczy. Chęć wykwaterowania z akademika należy zgłosić w administracji. Osoba wykwaterowana zwalnia tym samym miejsce i chcąc ponownie się zakwaterować, będzie musiała  złożyć nowe podanie o przyznanie miejsca w DS.

Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 -Zarządzenie nr 43 Rektora PP

Ukazało się nowe Zarządzenie (nr 43) a w nim czytamy:
 
"§1
W okresie od 1 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r. wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Politechniki Poznańskiej (PP):
 
5.Ograniczenie zakwaterowania osób w domach studenckich wyłącznie do osób objętych wyjątkiem określonym w § 2 ust. 1 lub po uzyskaniu indywidualnej zgody kierownika Osiedla Studenckiego, jak również zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych
 
§2

Podpisywanie umów na rok akademicki 2020/2021

Podpisywanie umów warunkowych na nowy rok akademicki :
- dla wszystkich aktualnych studentów, którzy otrzymali miejsce w akademiku od 19.06 do 30.06 2020
- dla studentów I roku od 17.09 do 27.09.2020
Skan umowy i kwestionariusz ( do pobrania w zakładce dokumenty) należy przesłać w w/w terminie na adres ds-5 [at] put.poznan.pl
- warunkiem podpisania umowy jest wpłata 100zł na konto podane w umowie ( dowód wpłaty należy przesłać skanem wraz z umową)
- 2 zdjęcia o wym.3,5 x4,5 cm należy przesłać skanem, listownie lub dostarczyć w dniu zakwaterowania.