DS5

Wykwaterowanie i płatności.

Informujemy, że mieszkańcy Domów Studenckich, którzy w związku z przejściem na nauczanie zdalne wyprowadzili się z  akademików, są zobowiązani do uiszczania comiesięcznych opłat za zajmowane miejsce.  Z obowiązku tego zostaną zwolnione tylko te osoby, które formalnie się wykwaterują i zabiorą swoje rzeczy. Chęć wykwaterowania z akademika należy zgłosić w administracji. Osoba wykwaterowana zwalnia tym samym miejsce i chcąc ponownie się zakwaterować, będzie musiała  złożyć nowe podanie o przyznanie miejsca w DS.

Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 -Zarządzenie nr 43 Rektora PP

Ukazało się nowe Zarządzenie (nr 43) a w nim czytamy:
 
"§1
W okresie od 1 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r. wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Politechniki Poznańskiej (PP):
 
5.Ograniczenie zakwaterowania osób w domach studenckich wyłącznie do osób objętych wyjątkiem określonym w § 2 ust. 1 lub po uzyskaniu indywidualnej zgody kierownika Osiedla Studenckiego, jak również zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych
 
§2

Podpisywanie umów na rok akademicki 2020/2021

Podpisywanie umów warunkowych na nowy rok akademicki :
- dla wszystkich aktualnych studentów, którzy otrzymali miejsce w akademiku od 19.06 do 30.06 2020
- dla studentów I roku od 17.09 do 27.09.2020
Skan umowy i kwestionariusz ( do pobrania w zakładce dokumenty) należy przesłać w w/w terminie na adres ds-5 [at] put.poznan.pl
- warunkiem podpisania umowy jest wpłata 100zł na konto podane w umowie ( dowód wpłaty należy przesłać skanem wraz z umową)
- 2 zdjęcia o wym.3,5 x4,5 cm należy przesłać skanem, listownie lub dostarczyć w dniu zakwaterowania.

PODPISYWANIE UMÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Zgodnie z przydziałem miejsc od  18 czerwca do 28 czerwca 2019 w godzinach 9.00 - 14.00 odbywać się będzie podpisywanie umów warunkowych i rezerwowanie miejsc na rok akademicki 2019/20.

Prosimy dostarczyć:

  • 2 umowy warunkowe - wypełnione i podpisane
  • wypełniony kwestionariusz
  • 2 fotografie legitymacyjne - podpisane
  • potwierdzenie wpłaty 100zł (przelew)

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce "DOKUMENTY DS5"

In accordance with the allocation of seats from June 18 to June 28, 2019, conditional contracts will be signed

Dom Studencki 5

ul. św. Rocha 11A, 61-142 Poznań

DS-5 [at] put.poznan.pl
41 1020 4027 0000 1402 0049 8949