DS4

Podpisywanie umowy warunkowej

 
 
Przy podpisywaniu umowy warunkowej należy dostarczyć :
- umowa - 2 egzemplarze - wypełnione komputerowo i wydrukowane
- kwestionariusz - 1 egzemplarz - wypełniony komputerowo
- 1 zdjęcie
- dow. wpłaty na kwotę 100 zł./ opłata rezerwacyjna/