DS3

Podpisywanie umowy warunkowej

 Zgodnie z przydziałem miejsc od 18 czerwca do 28 czerwca w godzinach 8.00 - 14.00
 odbyewać się będzie podpisywanie umów warunkowych i rezerwacja miejsc na rok 2019/2020
 
Przy podpisywaniu umowy warunkowej należy dostarczyć :
- umowa - 2 egzemplarze - wypełnione komputerowo i wydrukowane
- kwestionariusz - 1 egzemplarz - wypełniony komputerowo
- 2 zdjęcia
- dow. wpłaty na kwotę 100 zł./ opłata rezerwacyjna/
 

Tryb przyznawania miejsc

Uprawnionymi do ubiegania się o miejsce w domu studenckim są studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Politechniki Poznańskiej.Wnioski należy składać w Zintegrowanym Centrum Obsługi PP, ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem) w terminach:

Dom Studencki 3

Dom Studencki nr 3 
Adres ul. Kórnicka 5, 61-132 Poznań
e-mail DS-3 [at] put.poznan.pl
Kierownik 
  Hanna Cherian
tel. 61 6652626
e-mail Hanna.Cherian [at] put.poznan.pl