Aktualności DS1

NOWY CENNIK / NEW PRICE

Od 01.10.2020 roku obowiązują nowe ceny za pokoje studenckie i gościnne.
From 01/10/2020, new prices for student and guest rooms will apply.

Dezynsekcja 04.08. / Disinsection 04.08.

Dezynsekcja / disinsection
DEZYNSEKCJA AKADEMIKÓW / DISINSECTION DORMITORIES
U W A G A   ! ! !
W  dniu  4 sierpnia  2020
w  godz. 8:00  do  16:00
będzie  przeprowadzona 
D E Z Y N S E K C J A   wszystkich  akademików.
Wszyscy mieszkańcy
do  godz. 8:00  muszą  b e z w z g l ę d n i e
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !
 

DEZYNSEKCJA AKADEMIKA / DISINSECTION DORMITORY

U W A G A   ! ! !
W  dniu  14  lipca  2020
w  godz. 8:00  do  16:00
będzie  przeprowadzona 
D E Z Y N S E K C J A   całego  akademika.
Wszystkie  osoby  mieszkające  w  DS1
do  godz. 8:00  muszą  b e z w z g l ę d n i e
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !
 
Przed     D E Z Y N S E K C J Ą    należy :

PODISYWANIE UMÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/21 Signing conditional contracts for the new academic year 2020/21

Podpisywanie umów warunkowych na nowy rok akademicki :
- dla wszystkich aktualnych studentów, którzy otrzymali miejsce w akademiku od 17.06.2020 do 30.06 2020
- dla studentów I roku od 21.09.2020 do 27.09.2020
Skan umowy i kwestionariusz ( do pobrania również w zakładce dokumenty) należy przesłać w w/w terminie na adres ds-1[at]put.poznan.pl lub renata.nazaruk [at] put.poznan.pl

BRAK PRĄDU - LACK OF ENERGY

 
Uprzejmie informuję, że w dniu 8.06.2020 r. od godziny 7.30-13.30 nastąpi przerwa
w dostawie prądu.

 
Za niedogodności bardzo przepraszamy.
 
I would like to kindly inform you that on 08.06.2020 from 7.30-13.30 there will be a power outage.
 
 
We apologize for any inconvenience.

TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DS/ ACCOMMODATION IN DS 2020/21

         Poznań, dnia 27 maja 2020 r. 

[PL]
TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 
 
1. Prorektor ds. kształcenia przesyła Centralnej Komisji ds. Miejsc w Domach Studenckich (CKMDS) informacje o limitach miejsc.
2. CKMDS przyjmuje wnioski studentów o przyznanie miejsc w domach studenckich w terminach: